Ole Kristian (5) klippet snoren på «nybutikken»

foto