Kommunale ledere i Melhus får ekstra koronalønn

foto