Legger ned grusfabrikken i næringsparken - nå skal tomta selges