Den første utbyggeren ga opp. Nå kan Melhus likevel få ny «bensinstasjon»