Planene gikk i vasken, nå selges den store eiendommen på nytt

foto