1800 stendere skal hindre at Melhustorget kollapser: – Ingen vet hvordan bygget vil reagere når krana løftes vekk

foto