Nå er det klart når bomstasjonen og ny E6 er klar til bruk