Se søkerlisten: Disse vil skape 300 arbeidsplasser i Midtre Gauldal

foto