Denne butikken har et unikt lokalt utvalg og er snart på flyttefot

foto