Korona har ikke gitt økt sykefravær hos kommunalt ansatte