Registeret: Nytt aksjeselskap – Foss Vaktmestertjenester AS