2022-regnskapet til Lykkja Kro AS er klart. Pilene peker nedover.