Hofstad Næringspark Øst AS – ny virksomhet i Melhus kommune