Et aksjeselskap basert i Melhus kommune slettes fra Brønnøysundregistrene