Ragnhild Husom AS – nytt aksjeselskap i Melhus kommune