Pilene peker nedover for Aasgard Bygg AS i 2023-regnskapet