Brønnøysundregistrene: Nytt aksjeselskap – Lervaag Holding AS