Bruktbil Ljøkjel – ny virksomhet i Midtre Gauldal kommune