Brønnøysundregistrene: Ny virksomhet – A-R Helgemo Eiendom AS