Pilene har feil retning for Engledrøm AS, men marginen er fremdeles god

foto