Inntektene til Økotech AS bare vokser, viser regnskapet