Inntektene til HMS - Senteret AS bare vokser, viser regnskapet