Wagner Savoy Melhus AS har fått skikk på de røde tallene