Brønnøysundregistrene: Nytt selskap – Robert Wollan Helgemo