Inntektene til Bårseth Regnskap AS bare vokser, viser regnskapet