Gullår for Bodil Norgaard AS. Marginen har ikke vært høyere på 17 år.