Gullår for Capro Cases AS. Marginen har ikke vært høyere på fem år.