Joma Gruppen AS – nytt aksjeselskap i Midtre Gauldal kommune