Brønnøysundregistrene: Nytt aksjeselskap – Ringen Motorsport AS