Gullår for GB Transportservice AS. Marginen har ikke vært høyere på 14 år.