Bratt fall i inntektene for melhusbedrift med 19 ansatte