Inntektene til Frydedrøm AS bare vokser, viser regnskapet

foto