Inntektene til Anleggsgrus AS bare vokser, viser regnskapet