Inntektene til Runa Vekst AS bare vokser, viser regnskapet