Gullår for Butikkdrift Kristiansen AS. Marginen har ikke vært høyere på ni år.