Jørgen Myhr Refseth Enk – ny virksomhet i Melhus kommune