Inntektene til Nordenfjeldske Brønnboringer AS bare vokser, viser regnskapet

foto