Bratt fall i inntektene til H-Bygg AS. Sank med 33,2 prosent.