Inntektene til Kulbrandstad Byggefirma AS bare vokser, viser regnskapet