Inntektene til Eggen Maskin AS bare vokser, viser regnskapet