Inntektene til Melhus Bygg & Eiendom AS bare vokser, viser regnskapet