Bratt fall i inntektene til Kvål Bilservice AS. Sank med 39,7 prosent.