Utbyttefest for eierne av selskapet. Aldri hentet ut så stort beløp før

foto