Et aksjeselskap basert i Melhus kommune går i konkurs