Brønnøysundregistrene: Nytt selskap – Sara Øian - Dal Nedre