Inntektene til Midttømme Butikk AS bare vokser, viser regnskapet