Bratt fall i inntektene til NH Melhusbygg AS. Sank med 28,8 prosent.