Bratt fall i inntektene til Marineteam AS. Sank med 23,8 prosent.