Røde tall for Byggefirmaet R. Samdal Snekkeri AS i 2022

foto