MN24

Utbygger anker ikke dom, må betale til beboerne

Det omtalte bygget ligger på Støren. Foto: Simen Meisdal